top of page

בתערוכה שלפניכם, "דרושה עובדת סוציאלית".  מוצגים פוטו-ווייס  נבחרים שהם פרי יצירתם של סטודנטיות לעבודה סוציאלית בשנת הלימודים האחרונה. במסגרת מחקר פעולה משתף, שנערך כחלק מסמינריון מחקר לשנה ג', בו השתתפו 10 סטודנטיות שתיעדו את חוויותיהן בשנת הלימודים האחרונה רגע לפני סיום התואר ורישומן בפנקס העובדים הסוציאליים. דרך הצילומים מבקשות הסטודנטיות לייצג את שותפיהם לספסל הלימודים, קהילת הסטודנטים ללימודי עבודה סוציאלית. התערוכה מנסה להביא לעיניכם את נקודת מבטם הסובייקטיבית של הסטודנטים המשלבת בתוכה נקודת מבט ביקורתית ומתחבטת בנוגע להווה, לעבר ולעתיד כאנשי מקצוע, סטודנטים, צעירים ובוגרים.

 

בתערוכה מוצגות נקודת מבט, רעיונות ושיטות יצירתיות שונות, בהן השתמשו הסטודנטים בכדי להבנות את מציאות חייהם העכשווית ולהעביר מסרים בנוגע לחווייתם של סטודנטים וסטודנטיות לעבודה סוציאלית בשנת הלימודים האחרונה. התערוכה מביאה לידי ביטוי את הניסיון הנחווה ואת הידע מן החיים של קבוצת הסטודנטיות, על תהליך התפתחות הזהות המקצועית שלהן, והמשברים כמו גם הצמיחה שמלווה אותן, מעברים, יציאה 'מהבועה הסטודנטיאלית', רכישת ניסיון באמצעות הכשרה מעשית, קונפליקטים מקצועיים, חששות ותהיות לגבי העתיד, המפגש עם האחר המשמש כמראה עבור העצמי האישי-מקצועי, ההבנה כי האישי הוא תמיד גם הפוליטי. התערוכה שואפת להשמיע את קולם של סטודנטים לעבודה סוציאלית, בפני קובעי המדיניות במחלקות ובבתי הספר לעבודה סוציאלית, במערך ההכשרה בשדה ואיגוד העובדים הסוציאליים, כדי שאלו יוכלו לעשות שימוש משכיל ומתבקש בנרטיבים ובידע הייחודי שמשתקף בתערוכה זו, ידע הדורש התייחסות מותאמת לחוויות הסטודנטים הן לקראת ההשתלבות בשדה והן בשדה עצמו.

 

הפרויקט נערך במסגרת קורס סמינר מחקר בלימודי תואר ראשון בעבודה סוציאלית, באוניברסיטת בן גוריון בהנחייתם המקצועית של פרופ' אפרת הוס וד"ר מני מלכה.

 

בפרוייקט השתתפו:

הדר קרסנטי, שרון קוקס, הודיה אינהסז, עדי חנגלי, שני מוכתר, גל ריגר, נועה אריה, שירין נהנגי, שרה קטן ויפעה חיים.

bottom of page